Luduq Speeltoestellen en garantie

Luduq Speeltoestellen staat voor de kwaliteit en duurzaamheid van haar speeltoestellen en sporttoestellen. Daarom geven wij een uitgebreide garantie op onze producten. Deze garanties gelden voor de aangegeven tijdsperioden voor ieder producttype en met de beperkingen zoals beschreven in de garantie. De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop door de eerste klant. De garantie is van toepassing op defecten in materialen en de aansprakelijkheid van Luduq Speeltoestellen is beperkt tot kosteloze reparatie of vervanging van defecte producten, een en ander naar goeddunken van Luduq Speeltoestellen.

Garantiebepalingen

  • 8 jaar garantie op hout bij toepassing van hout in combinatie met een fundatievoet.
  • 10 jaar garantie op metaal en roestvaststaal.
  • 2 jaar garantie op constructiefouten.

Correcte montage en onderhoud

De garantie op producten geldt alleen als de speeltoestellen van Luduq zijn gemonteerd volgens de instructies van Luduq en op de juiste wijze zijn onderhouden zoals beschreven in de montage- en onderhoudsrichtlijnen. De beheerder is verantwoordelijk voor de staat van het speeltoestel.

Garantie-uitsluitingen

Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, vallen niet binnen onze garantieregeling. Het wettelijke recht van de koper op vrijwaring blijft van kracht. Ook schade die is ontstaan door ongevallen, ondeskundige montage, gebrekkig of verkeerd onderhoud, nalatigheid, moedwillige vernieling (vandalisme) of natuurlijke slijtage zijn uitgesloten van garantie.