MONTAGE VAN SPEELTOESTELLEN

Montage van speeltoestellen – beschikbare ruimte

Voordat de montage van speeltoestellen van start kan gaan moet er gekeken worden naar de beschikbare ruimte. Wettelijk gezien heb je met de plaatsing van toestellen te maken met vrije valruimte. Dit slaat op de vrije beschikbare ruimte om het speeltoestel heen. Wanneer spelende kinderen van een toestel afvallen mogen ze zich niet kunnen verwonden aan attributen die te dicht bij het speeltoestel in de buurt staan. Denk aan hekjes, muurtjes, bankjes en andere speeltoestellen. Deze moeten op geruime afstand staan. Bij vrijwel alle speeltoestellen van LuduQ op de website staat beschreven wat deze ruimte moet zijn.

In veel gevallen moet er, voordat wij overgaan tot de montage van speeltoestellen, een oud speeltoestel verwijderd worden. Ook hier kunt u LuduQ voor inschakelen, wij demonteren de oude toestellen en verzorgen het afvoeren. Dat geldt uiteraard ook voor valondergronden. Een nieuw speeltoestel kan ook consequenties hebben voor de valondergrond, dat heeft te maken met de maximale valhoogte van het toestel. De montage van speeltoestellen vindt ook alleen plaats wanneer de valondergrond voldoet aan de eisen.

Montage van een klimtoestel met glijbaan op schoolplein - Klimtoestellen met glijbaan - Speeltoestellen - LuduQ speeltoestellen

Veiligheid bij plaatsen speeltoestel

Om de veiligheid te garanderen (van onze mensen en omstanders) tijdens de montage van speeltoestellen, zetten we de speelplaats vaak af. Niets is verleidelijker voor kinderen dan toch alvast even het nieuwe klimtoestel uit te proberen. Maar een ongeluk zit een klein hoekje, dus dat willen we voorkomen. Het zal maar gebeuren dat een kind uit het toestel valt terwijl de ondergrond niet geschikt is, dat moet voorkomen worden.

Bij de montage van speeltoestellen houden onze mensen zich aan de wettelijke (ARBO) richtlijnen. Ze werken met deugdelijk gereedschap en zorgen voor goede werkomstandigheden. Ook de montagematerialen die gebruikt worden zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan de gestelde eisen omtrent duurzaamheid en veiligheid.

Kies de juiste ondergrond

Welke ondergrond is geschikt voor onder een speeltoestel? De keuze voor een valondergrond is onder andere afhankelijk van de maximale valhoogte van de speeltoestellen die gemonteerd en geplaatst worden. De demping van de ondergrond is hierbij leidend. Natuurlijk gras is bijvoorbeeld niet per definitie geschikt, datzelfde geldt voor speelzand. Een kunstgras valondergrond wordt vaak gelegd op een speciale dempende ondergrond, en dat is niet voor niks. Bij zand bepaalt de grofheid van de korrel de demping.

Rubbertegels worden veelvuldig toegepast onder de speeltoestellen. Het voordeel is dat ze heel praktisch en onderhoudsarm zijn. Hoeven niet regelmatig aangeharkt of ingestrooid te worden, kleding zit niet onder de grasvlekken en er worden geen kilo’s zand mee naar binnen genomen. Rubbertegels zijn verkrijgbaar in diverse diktes, samenstellingen en kleuren. Onze productspecialist kan u precies vertellen welke ondergrond geschikt is voor uw speelplaats. Hij beantwoordt graag uw vragen en helpt u met het maken van de juiste veilige keuzes.

Werkwijze

Onze productspecialist bespreekt altijd de offerte voordat de speeltoestellen besteld worden. Hij is bekend met de situatie ter plaatse en omstandigheden, of het nou gaat om de montage van speeltoestellen op een schoolplein, speeltuin, park of recreatiepark. Als de speeltoestellen besteld zijn zal er met u een afspraak gepland worden voor de levering en montage van speeltoestellen.

De speeltoestellen worden geleverd in de afgesproken week en dan kan ook de montage plaatsvinden. Mocht het gaan om de vervanging van een speeltoestel dan kunnen wij, indien gewenst, zorg dragen voor het afbreken en afvoeren van het oude speeltoestel.

Wanneer de offerte goedgekeurd is en de speeltoestellen besteld worden, moet u er rekening mee houden dat het ongeveer 6 tot 8 weken duurt voordat gestart kan worden met de montage.

Meer speeltoestel voor hetzelfde geld

LuduQ – Specialist in spelen – is een kleine organisatie zonder hoge overheadkosten. Dit voordeel wordt doorberekend aan onze klanten, aan u! Door de scherpe inkoop kunnen we u meer speeltoestel bieden voor hetzelfde geld, of hetzelfde leveren als menig concurrent tegen een scherpere prijs. Graag gaan we met u in gesprek om uw wensen in kaart te brengen.

Informatie of offerte aanvragen?